Veden är nu producerad och står utomhus och
torkar för att ni ska få torr och fin ved till i höst.

Den 4 -5 juli 2022 kommer vi att ha en köpa-tidig-rabatt innan vi ställer in veden i vårt lager.

välkommen mellan kl 16 - 18 båda dagarna,  SMS:a 0705-34 90 63 att du kommer och hur många pallar och vilken längd, 25 eller 30 cm, du vill köpa.
Pris med rabatt:
800 kr/pall - 30 cm
840 kr/pall - 25 cm


FÖRSÄLJNING AV BRASVED

Välkommen att köpa ved
Vi har torr och fin brasved för hämtning.
Boka tid för hämtning på tel: 070 - 534 90 63

Stjernarps Ved säljer högklassig ved av björk från egen och närbelägen skog. Vi klyver, lagrar och torkar veden på vår anläggning 10 km sydost om Halmstad.
Köp brasved 1 m3 fin och torr björkved á 30 eller 25 cm stjälpt på pall. 

Gå in under fliken "Beställning" och skicka din förfrågan och beställning eller ring för att beställa.

Kontakta oss

tfn: 070 - 534 90 63
för beställning och info

ved@stjernarp.se

Vägbeskrivning

Försäljning och lager,
Stjernarps Gods, från E6:an:
Halmstad S mot Markaryd, sväng vänster  mot Tönnersjö, Stjärnarpsvägen, och kör ca 3 km. Efter vildsvin i trä kör cirka 50 m och sväng vänster vid skylt Stjernarps Ved.