STJERNARP JORD & SKOG

STJERNARP JORD & SKOG

Flygfoto Stjernarps Gods huvudbyggnad

STJERNARP IDAG

Arealen är c:a 1.000 ha varav 300 ha är åker, 700 ha skog och 20 ha beten och hagmark fördelat på Stjernarp samt en skogsfastighet i närheten av Åled.