PEFC CERIFIERING

STJERNARPS SKOG

Vi är certifierade enligt PEFC vilket innebär att vi bedriver ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt uthålligt skogsbruk.
Vårt medemsnummer i Sydveds paraplyorganisation för certifiering av skogsbruk är 0220.

PEFC

Certifiering innebär att någon garanterar att en produkt eller tjänst utförs enligt vissa specifika kvalitetskrav, en standard. Störst trovärdighet får certifieringen då garantin lämnas av en opartisk organisation utöver säljare och kund. Man talar då om tredjepartscertifiering.