BRASVED

VEDFÖRSÄLJNING

Vår ved är nu torr och klar att elda med.
Nästa tillfälle att köpa ved är den 21 september. Övriga tider är markerade i fet stil. Varmt välkommen att boka hämtning under fliken ”Beställning”. Välj tid och hur många m3, max 3 m3 per tillfälle, och vilken storlek 25 eller 30 cm.

Stjernarps Ved säljer högklassig ved av björk och bok från egen och närbelägen skog. Vi klyver, lagrar och torkar veden på vår anläggning 10 km sydost om Halmstad.

KONTAKTA OSS

ved@stjernarp.se

VÄGBESKRIVNING

Försäljning och lager,
Stjernarps Gods, från E6:an:
Halmstad S mot Markaryd, sväng vänster  mot Tönnersjö, Stjärnarpsvägen, och kör ca 3 km. Efter vildsvin i trä kör cirka 50 m och sväng vänster vid skylt Stjernarps Ved.