Försäljning av brasved

Välkommen att köpa ved
Vi har torr och fin brasved för hämtning.
Boka tid för hämtning på tel: 070 - 534 90 63

Stjernarps Ved säljer högklassig ved av björk från egen och närbelägen skog. Vi klyver, lagrar och torkar veden på vår anläggning 10 km sydost om Halmstad.
Köp brasved 1 m3 fin och torr björkved á 30 och 25 cm stjälpt på pall. Vi har även 25 cm travad på pall.

Gå in under fliken "Beställning" och skicka din förfrågan och beställning eller ring för att beställa.

Kontakta oss

tfn: 070 - 534 90 63
för beställning och info

ved@stjernarp.se

Vägbeskrivning

Försäljning och lager,
Stjernarps Gods, från E6:an:
Halmstad S mot Markaryd, sväng vänster  mot Tönnersjö, Stjärnarpsvägen, och kör ca 3 km. Efter vildsvin i trä kör cirka 50 m och sväng vänster vid skylt Stjernarps Ved.