Stjernarp Jord & Skog

Flygfoto Stjernarps Gods huvudbyggnad

Stjernarp idag

Arealen är c:a 1.000 ha varav 300 ha är åker, 700 ha skog och 20 ha beten och hagmark fördelat på Stjernarp samt en skogsfastighet i närheten av Åled.